mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Уроци за 7-12 клас

В Мястото предлагаме индивидуални и групови уроци за ученици от 7 - 12 клас.

Индивидуални уроци и подготовка за изпити

Индивидуалните занимания са подходящи при затруднения с усвояването на учебния материал или за затвърждаване и надграждане на наученото в училище.

Предлагаме подготовка по следните предмети

• Български език – 8 - 12 клас
• Литература – 8 – 12 клас
• Математика – 8 – 12 клас
• Английски език – 8 – 12 клас
• Подготовка за изпитите по Български език и литература – 7-ми клас
• Подготовка за изпитите по Математика – 7-ми клас

Кога и колко струва?

Всеки урок е с продължителност 90 мин. (2 учебни часа по 45 мин.)
Времето на провеждане се съобразява със заетостта на детето и центъра.
Цена за 1 урок от 90 мин. : 30 лева

Групови занимания

Груповите занимания са предназначени за ученици, които имат пропуски или неразбиране на учебния материал.
Предлагаме подготовка в група от минимум 3 до максимум 5 ученика по

• Български език – 8 - 12 клас
• Литература – 8 – 12 клас
• Математика – 8 – 12 клас
• Английски език – 7 – 12 клас

Кога и колко струва?

Всеки урок е с продължителност 90 мин. (2 учебни часа по 45 мин.)
Сформирането на групи е при заявен интерес от минимум 2 деца.
Времето и честотата на провеждане се уговарят при сформиране на групата.

Цена за 1 групов урок от 90 мин.: 80 лева общо за цялата група

To Top ↑