mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Тренинги за тинейджъри

Тренингите са на тематики с изграждане на личностни умения, необходими за по-нататъшната реализация в живота.

КАКВО ПРАВИМ

Тренинги в група за младежи от 8 до 12 клас
Предлагаме занимания в група от минимум 5 до максимум 10 участника от близки класове от 8 до 12 клас.
Програмата на конкретната група се изготвя индивидуално според възрастта на участниците, продължителността и набелязаните цели.

Как го правим

Работим с младежите за усвояване и трениране на практически умения за:

• Успешно междуличностно общуване
• Алгоритъм за постигане на цели
• Ефектна презентация пред публика
• Как да опознаеш човека по езика на тялото?
• Групова и екипна работа
• Да учиш използвайки най-важната си система за възприемане
• Да управлявате хората чрез асоциации
• Да избегнем конфликтите и реагираме на агресия
• Наръчник за позитивно мислене и действие
• Как да използваме въображението за продуктивни задачи?
• Да живееш в синхрон със себе си
• Златните правила и техники при водене на преговори
• Невидимата страна на човешката комуникация

Темите могат да бъдат допълвани.

To Top ↑