mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

За Едно по - добро общество Заедно

На 08.09.20016 година се постави  началото на една инициатива за съвместна работа между  деца и хора с увреждания от  дневен център „Светове - фондация светът на Мария“

В "Мястото" те са добре дошли. Занимавките с децата им доставят радост и ги правят щастливи. Заедно усвояват уроците на живота рез игра и умения.

Повече информация за предстоящи събития във връзка с инициативата на "Мястото" можете да намерите тук.

Запитай ни

To Top ↑