mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Вербално-лингвистична

Основни характеристики:

 • Идеация – мислене и запомняне чрез вътрешния език
 • Функционална грамотност - разбиране правилата и функциите на езика
 • Саморегулация - анализиране собствената употреба на езика
 • Адаптация - прилагане правилата на езика към нови и различни контексти
 • Устно изразяване- обясняване и изразяване на себе си вербално
 • Писмено изразяване - обясняване и изразяване на себе си в писмен вид

Хората със силно развита вербално-лингвистична интелигентност:

 • Оценяват тънкостите на граматиката и смисъла
 • Лесно пишат
 • Наслаждават се на игри с думи
 • Разбират вицовете, каламбурите и загадките
 • Използват описателен език
 • Са добри разказвачи
 • Извеждат новата информация чрез лекции и дискусии
 • Демонстрират лесно разбиране при обсъждания и дискусии

Професионални сфери на реализация:

 • Писател
 • Журналист
 • Адвокат
 • Учител
 • Поет
 • Политик

Развиване на този тип интелигентност чрез:

 • Проучване на нови думи
 • Книги, работни листове, наръчници
 • Разказване на истории
 • Запаметяване на езикови факти
 • Групово четене
 • Учене на термини и изрази от други езици
 • Насърчаване възможностите за публично говорене
 • Съдържание на драма в обучението
 • Ползване на ежедневни списания
 • Насърчаване възможностите за творческо писане
 • Насърчаване устното разказване на истории
 • Насърчаване възможностите за реализиране на описателно и разказвателно писане
 • Водене на дневник

 

To Top ↑