mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

 • Заглавие на снимката

Логическо-математическа

Основни характеристики:

 • Линейно мислене – търсене на ред и последователност в света
 • Конкретно мислене – разбиване на системата на нейните компоненти
 • Абстрактно мислене - използване на символи, които представляват конкретни идеи
 • Причинно-следствени връзки - идентифициране на причината и следствието в системата
 • Сложни операции – изпълняване на сложни алгоритми

Хората със силно развита логическо-математическа интелигентност:

 • Търсят ред
 • Търсят научните причини
 • Идентифицират взаимоотношенията
 • Обичат да тестват теории
 • Обичат сложни пъзели
 • Превъзхождат останалите при изчисленията с числа
 • Решават проблемите инстинктивно
 • Анализират абстрактните идеи
 • Манипулират с функции
 • Извършват тези операции с бързи темпове

Професионални сфери на реализация:

 • Учен
 • Математик
 • Компютърен програмист
 • Инженер
 • Счетоводител
 • Физик
 • Философ
 • Икономист

Развиване на този тип интелигентност чрез:

 • Създаване на вътрешен и външен ред в стаята
 • Представяне на критерии в началото, за да се активизира предоставянето на структурата
 • Решаване на математически задачи
 • Предлагането на отворени задачи за решаване на проблеми
 • Включване на сходни мисловни дейности в инструкцията
 • Насърчаване на експерименти, които изпитват хипотезите
 • Използване на силогизми в езика
 • Баланс между теория-решаване на проблеми и задачи
 • „Сократови” въпроси
 • Създаване на кодове
 • Научни демонстрации
 • Логическо-последователно представяне на предмети
 • Насърчаване към дебати
 • Използване на пъзели
 • Определяне на постижими в краткосрочен план цели
 • Евристика

 

To Top ↑