mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

 • Заглавие на снимката

Интраперсонална

Основни характеристики:

 • Афективна информираност - познаването на собствените чувства, нагласи и перспективи
 • Етична информираност - определянето на един от принципите и моралните приоритети
 • Саморегулация - контрол на собствените мисли, действия и поведение
 • Метапознание - информираност за собствените мисловни процеси

Хората със силно развита интраперсонална интелигентност:

 • Са в хармония със себе си
 • Изразяват силно харесване или нехаресване на определени дейности
 • Общуват с чувствата си
 • Усещат своите собствени силни и слаби страни
 • Показват увереност в своите способности
 • Определят реалистични цели
 • Правят подходящия избор
 • Следват инстинктите си
 • Изразяват чувство за справедливост и честност
 • Взаимодействат с другите на базата на тяхното собствено себеусещане

Професионални сфери на реализация:

 • Философ
 • Писател
 • Теоретик
 • Учен
 • Психолог
 • Духовник
 • Съветник

Развиване на този тип интелигентност чрез:

 • Разграничаване на инструкциите
 • Независимо учене
 • Лични връзки
 • Използване на аналогии при правенето на сравнения
 • Осигуряване на дейности, които предлагат избор на обучаващите се
 • Насърчаване да се поставят цели за себе си
 • Всекидневно писане
 • Осигуряване на възможности за изразяване на чувствата по темата
 • Водене на дневник
 • Позволявайки възможности за хората отразяващи обучението им
 • Проучване текущите събития от гледна точка на социалната справедливост
 • Насърчаване самооценката и стратегиите за оценка
 • Използване на открития, анкети, интервюта и други подходи за измерване на развитието на човека

 

To Top ↑