mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

 • Заглавие на снимката

Интерперсонална

Основни характеристики:

 • Съвместни умения - възможност за съвместно изпълнение на задачи с други хора
 • Кооперативни нагласи - желанието да се предложи и приеме новодошлия
 • Лидерство - признаване от връстниците си като някой, който да следват
 • Социално влияние - способността да убеждаваш другите
 • Социална емпатия - осъзнаване и загриженост към другите
 • Социална връзка - умение за по-значително свързване с другите

Хората със силно развита интерперсонална интелигентност:

 • Търсят подкрепата на групата
 • Ценят взаимоотношенията
 • Наслаждават се на съвместната работа
 • Възприемат информация от другите
 • Обичат да споделят за себе си
 • Показват "печелившата" личност
 • Склонни са да бъдат естествени лидери

Професионални сфери на реализация:

 • Психолог
 • Философ
 • Съветник
 • Брокер
 • Политик
 • Социален работник
 • Мениджър

Развиване на този тип интелигентност чрез:

 • Междуличностно взаимодействие
 • Посредничество при конфликти
 • Включване в дейности, при които хората работят в групи
 • Осигуряване на възможност за избиране на свои собствени групи
 • Групова мозъчна атака
 • Академични клубове
 • Стажове
 • Социални събирания в контекста на обучението
 • Формиране на групи за сътрудничество, където всеки член има определена роля
 • Планиране на дейности, при които хората от екипите са най-успешни
 • Включване на конкуренция, която насърчава по-високото ниво на постижения
 • Структурирани драматични дейности, в които хората могат да играят роля
 • Насърчаване на взаимодействие с други групи чрез съвместно обучение
To Top ↑