mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Екзистенциална

Основни характеристики:

 • Колективно съзнание - възможността да се види как нещо се отнася до голямата картина
 • Колективни стойности - разбиране на класическите ценности за истината, добротата и красотата
 • Крайна итерация - способността да се обобщават детайлите в по-голямото разбиране
 • Интуитивна итерация - отзивчивост към нематериалните качества на това да си човек, било то в отговор на изкуството, философски или религиозни добродетели

Хората със силно развита екзистенциална интелигентност:

 • Търсят смисъл в живота
 • Търсят връзки в учебната програма
 • Харесва им да синтезират идеи въз основа на тяхното учене
 • Харесват литературата и обичаите на други култури
 • Имат силна връзка със семейството и приятелите
 • Развиват силна идентичност с техния квартал и град
 • Създават усещане за принадлежност към световната общност
 • Харесва им да се включат в социални и политически каузи
 • Имат сериозен ангажимент към тяхното здраве и благополучие
 • Склонни са да гледат на информацията по отношение на контекста, в който тя е представена

Професионални сфери на реализация:

 • духовни и религиозни водачи
 • свещеници
 • учени
 • космолози
 • математици
 • физици
 • астролози


Развиване на този тип интелигентност чрез:

 • Предлагане на преглед преди започване на новото обучение
 • Темите да се гледат от няколко гледни точки
 • Използване на материал, отнасящ се до глобални теми и понятия
 • Интегриране на обучението в учебната програма
 • Включване на изкуства в местата, където е уместно
 • Обсъждане на теми, които са важни за училището, общността или света
 • Четене на класическа философия
 • Четене на класическа литература
 • Общуване с хора, които предлагат допълнителна гледна точка по темата
 • Подпомагане, за да се обобщи по-лесно наученото
 • Даване възможност да се демонстрира наученото чрез прилагане на усвоеното в нови и различни контексти

 

To Top ↑