mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Видове Интелигентност

Всеки родител мечтае за успешната реализация на своите деца, както и всеки учител се стреми да предаде своя опит на учениците си, за да станат те самостоятелни, успешни и ненадминати в това, което правят.

Калифорнийският психолог и преподавател Томас Армстронг цитира историята за животните, които решили да правят училище, за да усвоят различни полезни умения. Те трябвало да усвоят катерене, летене, тичане, плуване, копаене. И тъй като не успели да се споразумеят кое от тези умения е най-важно за тяхното съществуване, решили, че всички животни ще се учат на всичко по една и съща програма.

Какво станало?

Заекът – иначе шампион по бягането, за малко не се удавил в часа по плуване. Горкият дългоушко толкова се изплашил от това, че даже никога след това не могъл да тича пак бързо.

Орелът като фантастичен летец пък в часа по копаене въобще не могъл да се справи със задачата да направи тунел толкова добре, така че се наложило да взема допълнително уроци. Това, не само че му отнело много време, но и го изнервило и травмирало до такава степен, че той забравил да лети.

Същото се случило и с останалите животни, защото в общата програма те не могли да изявят своите уникални таланти.

По подобен начин е устроена образователната система днес. Тя е масова и такива са й възможностите.

Хората усвояват знанията по различни начини. Всеки има свои уникални умствени способности и таланти. И ние в ролята си на учители или родители трябва да се съобразим с това.

Теорията за множеството интелигентности е развита от Хауърд Гарднър (професор по когнитивно развитие и педагогика в Харвардския университет) в книгата му Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (публикувана през 1983 г.). Теорията оспорва тезата, че човешката интелигентност може да бъде измерена с един показател като коефициент на интелигентност (IQ). Според нея всеки индивид се развива паралелно, но с различна скорост, в различни сфери на интелигентност.

Първоначално идентифицираните от него видове интелигентност са:

Вербално-лингвистична интелигентност - свързана е с говоримия и писмен език. Хора с висока лингвистична интелигентност обикновено са добри в четенето, писането и разказването на истории. Възприемат по-лесно като четат, си водят записки, слушат лекции, участват в дискусии и дебати. Чуждите езици им се удават по-лесно. (виж тук)

Логическо-математическа интелигентност – свързана е с логика, абстракции, обосновки и числа. Обикновено хора с развита такава интелигентност са добри в математиката, шаха, програмирането и други логически или изчислителни дейности. Това е сферата в теорията на Гарднър, която най-много се доближава до IQ. (виж тук)

Музикална интелигентност - тази област е свързана с чувствителността към звуци, ритъм, тонове и музика. Съответно хората с развита музикална интелигентност са добри в пеенето, свиренето и композирането. (виж тук)

Телесно-кинестетична интелигентност - основните елементи на този вид интелигентност е контрол над движенията на тялото и умението да се борави с предмети. Към това Гарднер добавя усещане за време и умението да се обучава тялото на рефлекси. Такъв тип хора учат най-лесно чрез използване на движения. Според Гарднър виртуални симулации не могат да пресъздадат необходимото физическо научаване. (виж тук)

Пространствено-визуална интелигентност - Тази област е свързана с пространствено мислене. Необходимо е на дизайнери и архитекти. (виж тук)

Интерперсонална интелигентност - свързана е с взаимоотношенията с другите. Според теорията такива хора обикновено са екстровертни и са чувствителни към чуждите настроения и чувства. Те са добри и в работата в екип. За тях е типично да учат в групи и да ценят дискусии и дебати. Подходящи кариери са продажби, политика, управители, учители или социални работници. (виж тук)

Интраперсонална интелигентност - свързана е с умението на хората да се вглеждат в себе си. Такива хора са изразено интровертни и познават добре силните и слабите си страни. Често те предпочитат да работят сами. (виж тук)

В последствие са добавени натуралистичната и екзистенциалната интелигентности.

Натуралистична интелигентност – способността на хората да разбират природата и да долавят закономерности; да се ориентират сред много живи организми, също така са чувствителни и внимателни, интересуват се от определени характеристики на обкръжаващия ги свят. (виж тук)

Екзистенциална интелигентност – Способността и склонността да се формулират въпроси за живота, смъртта и други екзистенциални теми. (виж тук)

Съвременното училище се стреми да развива предимно първите две интелигентности (вербално-лингвистичната и логическо-математическата). За да разгърнат и изявят талантите си, младите хора имат нужда от разбиране и подкрепа. Трябва да се обърне внимание и на родителите, защото те не бива да проявяват незаинтересованост по отношение на тяхното развитие, а да окажат активна помощ. Разбира се, това трябва да става без намесата на каквито и да било родителски амбиции, а само и единствено, ако детето има желание. Това е залог, че в бъдеще то ще намери своето място в живота и ще се чувства удовлетворено. Поощрявайки постиженията на детето, ние - менторите и преподавателите ще му вдъхнем увереност и ще му внушим вяра в способностите му.

Ние вярваме, че:

 Всяко дете е уникално и заслужава уважение от всички - родители, преподаватели, приятели и връстници!
 У детето е заложено творчеството и стремеж към съвършенство –възрастните са отговорни да му се даде шанс да ги съхрани и развие!
 Всяко дете има потребност да направи свободно своя личен избор между предоставените му възможности – нека му дадем подкрепяща среда!
 Детето е изправено пред отговорността стъпка по стъпка да напълни своя живот със смисъл при непрекъснато падане и ставане – всеки учи сам своите уроци, но ако има съмишленици това става по-лесно!

„МяСтоТо“ е споделено младежко пространство, вдъхновено от желанието на създателите си:

 Да съградят приятелска и подкрепяща среда, където младият човек да осмисли времето си по начин развиващ талантите му;
 Да затвърди и разшири познанията си;
 Да изявява активност и творчество;
 Да почерпи мъдрост и
 Да сподели своите способности.

To Top ↑