mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Вътрешно независим или външно зависим си?

Децата се раждат с естествено заложена вътрешна самостойност. С естествени инстинкти от какво имат нужда. С техен начин да ги изразяват – ПЛАЧАТ, ВЪРТЯТ СЕ, НЕСПОКОЙНИ СА, ПЛАШАТ СЕ ....

 Удобно ли е това за нас - възрастните?  Ние ли се научаваме да ги разбираме или научаваме тях да слушат нас?

 Отговорът на този въпрос определя тяхната вътрешна независимост или външна зависимост ....

 Как да разберем какви сме станали? Просто е ....

 Отговорете си честно на следните въпроси:

  1. Кой прави вашите избори – ВИЕ или ДРУГ?
  2. Какво истински ви мотивира – направените от ВАС избори  или това, което ДРУГИТЕ ви дават – пари, позиция, ...?
  3. Какво инициира вашите действия – ВАШАТА самоинициатива или указания, нареждания и контролът на ДРУГИТЕ?
  4. Какво ви носи удовлетворение – това, което ВИЕ правите или това, което ДРУГИТЕ ви дават – пари, призвание, положение, ....?

 

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ДРУГИТЕ МОГАТ И ИСКАТ ДА СА СПРАВЕДЛИВИ С ВАС?

To Top ↑