mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Нашият екип

Съоснователите

Създатели на мястото сме група реализирали се в различни професионални направления ентусиасти, намерили истинското си призвание след много натрупани опитности и решили да ги въплътим в Мястото.

Създадохме Мястото, за да дадем шанс промяната да стане част от нашия и вашия живот. Като алтернатива нещата да се случват, като училище за реалния живот, като споделена и подкрепяща среда за реализация и срещи на хората и като всичко, до което нашите търсения и вашите идеи и участие доведат.

Мястото е отворена платформа, в която всеки от Вас е поканен да се включи с идеите и стремежите си. Помогнете ни да я осмислим със съдържание!

Подкрепете ни да я реализираме! 

Нашите съмишленици

В Мястото, рамо до рамо, работят не-обикновени хора, които искат и дават всичко от себе си, за да подпомогнат изграждането на едно по-добро бъдеще!

Ние вярваме, че това бъдеще не може да се изгради без да се запазят и насърчат находчивостта, ентусиазма, невинността и чистотата на децата и младежите. Поради това, предоставяме среда, в която те да се чувстват свободни да изразяват себе си, да изказват мнение, да бъдат чути и разбрани и най-вече да бъдат подкрепени и насърчени да сбъднат мечтите си.

Екипът ни е съставен от педагози, психолози, професионалисти в сферата на неформалното образование и личностно развитие, специалисти в множество професионални направления, младежи и много партньори.

Всички те са наши съмишленици. Вие също можете да станете част от тях. Потърсете ни!

В него важна роля играе човекът, който помага обучението да се трансформира в удоволствие, да разширява хоризонтите и да променя нагласите.

Нашите преподаватели:

• Работят върху собственото си личностно израстване
• Предават знанията и уменията си с любов и личен пример
• С яснота и последователност, поднасят знанията с мисъл, действие или разказ
• Работят с подрастващите честно и открито.
• Могат да импровизират и са гъвкави във всяка ситуация да открият и реализират образователно средство с поука
• Предлагат конкретни задачи за разрешаване от възпитаниците, в които те да вложат своите знания и умения, откривайки своите пътища за разрешаване на проблеми
• Са креативни и намират ресурс в различни методи – на средата, на областта на знанието, на професионалния интерес, личностния талант.
• Си сътрудничат с професионалисти и от други сфери, за да поддържат пламъка на любопитството на децата ни

Иванина

Обичам да експериментирам и да откривам новото. Да откриеш себе си е задължение на всеки от нас.

Сабрина

Казвам се Сабрина и съм на 23 години. Вярвам, че това е място, където всеки може да бъде себе си и е приеман такъв, какъвто е.

To Top ↑