mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Професионално ориентиране

Ще оставите ли работата да избере вас, а не вие – нея?

Ще изберете ли работа, която скоро ще стане излишна? Можете ли да разберете това отсега?

Знаете ли, че голяма част от вас, младежите, ще имате работа, която дори не можем да си представим?

Има начин да се подготвите за всичко това :

Като направите най-доброто със себе си и бъдете възможно най-гъвкави и продуктивни.

При нас в „Мястото“ ви предлагаме сами да намерите отговора на въпроса :

АКО ВСИЧКО ЗАВИСИ САМО ОТ МЕН, КАКВО НАЙ - МНОГО БИХ ИСКАЛ ДА ПРАВЯ ?

Ако искате да откриете къде е вашата сила и призвание елате в Мястото и ние ще ви помогнем!

КАКВО ПРАВИМ

Групови занимания за професионално ориентиране от 8 до 12 клас
Предлагаме занимания в група от минимум 5 до максимум 10 участника от близки класове от 8 до 12 клас.
Програмата на конкретната група се изготвя индивидуално според възрастта на участниците, продължителността и набелязаните цели.

Основни теми

• Себепознаване
Изграждаме умения и техники за самонаблюдение, себеусещане и себепознаване за това сами да откриете :

• какви са моите заложби
• какви са моите способности
• какви са заниманията, които истински обичам
• кои са нещата, които наистина искам
• какви са моите нагласи
• каква е моята личност
• какво искам от своята професия
• какво искам от своята работа
• как да разбера всичко това

Мотивация
Изграждаме разбиране, мотивация и умения за отговор на въпросите :

• Защо да работя изобщо?
• Кое е по-ценно - заплатата или самата работа?
• Нужно ли е да имам професия?
• Защо аз да избера професията си?

Професия, кариера, работа
Изграждаме умения за разбиране, проучване и личен избор

• Катерушката на професионалното израстване
• Обичам промяната или държа на спокойствието
• Искам ли и какви усилия да полагам
• Кариерите са много и различни
• Професиите и тяхната „полезност“ за обществото
• Модерните професии
• Особености на видовете работа
• Как да проучвам и оценявам професии, кариери и работи
• Важният съм Аз

o от модула за себепознаване вече знам кой съм, какво мога, обичам и искам
o от модула за мотивация знам защо аз трябва да избера
o от модула професия, кариера и работа знам какво избирам

• Коя кариера избирам Аз
• Каква работа избирам Аз
• Подходящите професии за Мен са няколко
• Трябва ли да е само една
• Стажът е начин да проверя очакванията си
• Правя своя информиран и осъзнат избор

Планиране на кариерата
Изграждаме умения за планиране, подготовка и релизиране на бъдещата трудова кариера

• Планиране на подготовката още сега
• Кое и къде е подходящото образование?
• Къде и как да получа подходящо образование?
• А ако не ме приемат да уча желаната специалност?
• Как да се подготвя за бъдещата си трудова кариера?
• Какво още трябва да направя, за да я постигна?
• Умения за себепредставяне

To Top ↑