mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Английски език по метода simulated immersion (симулирано потапяне)

Simulated Language Immersion - The Key to Foreign Language Learning! (Английски език за деца по метода "симулирано потапяне". - ключ към овладяването на чужд език!)

За всеки, сблъсквал се с ученето на чужд език е ясно, колко труден и дълъг процес е достигането на т.нар. свободно владеене на езика (fluency).  Много често, дори след значителни инвестиции на време и финанси,  разбирането на автентична реч  и свободното, спонтанно говорене е трудно постижимо. Причина за това според редица проучвания е недостатъчното излагане на автентичен език по време на обучението. Един от малкото, безспорно ефективни  методи  за преодоляване на тази ситуация е „пълното потапяне“ в езика, т.е прекарване на определен период от време  в страна, където  езиковата и културна среда е изцяло от изучавания език. Това, обаче не е никак  лесно поради редица причини. Когато е невъзможно да  се осъществи „пълно потапяне“ може да се създаде среда, в която да си имитира (симулира) потапяне в езика. Този метод се нарича „симулирано потапяне“.  Той се състои в това, че в определени дни или часове от деня учениците са поставени изцяло в чуждоезикова среда.

Тези дни или часове се наричат зони на симулирано потапяне. В тези зони учениците са потопени в среда, подобна на средата, в която биха  се намирали ако живееха в друга страна.

В Мястото методът симулирано потапяне ще бъде реализиран във вторник и четвъртък. В тези зони  децата ще:

  • слушат автентична английска реч от различни аудио и видео източници (видео клипове, аудио книги, филми, детски образователни предавания, песнички).  
  • четат и обсъждат приказки и кратки разкази от детски класически и съвременни автори на английски език.
  • играят настолни и ролеви игри с дидактични задачи изцяло на английски език.
  • играят онлайн игри с дидактични задачи от утвърдени  сайтове за обучение по английски език (http://learnenglishkids.britishcouncil.org, http://www.cambridgeenglish.org и др.)
  • работят с печатни материали (работни листове, тестове, кръстословици, пъзели, ребуси, логически задачи)  от утвърдени източници (British council, Cambridge, Oxford, Longman)
  • периодично проверяват нивото на езиковата си подготовка  по стандартаната европейска рамка (Starters, Movers,Flyers, PET, KET) с примерни тестове.

За деца от 6 - 8 години - два пъти седмично в удобни за децата дни и часове - с опция за взимане от училище или градина

За деца от 9 - 11 години - два пъти седмично в удобни за децата дни и часове

За повече информация и записване ни се обадете на тел.: 0884 277 575

To Top ↑