mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

При нас децата израстват здрави

 

Децата жадуват да опознаят света на големите. Нужно им е време и постоянство.

Ние в Мястото им осигуряваваме средата те да научат, разберат и осмислят времето на своето израстване.

 

To Top ↑