mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Уроци 3-6 клас

В Мястото предлагаме индивидуални и групови уроци за ученици от 3 - 6 клас по:

• Български език и литература
• Математика
• Английски език
• Подготовка за ученици от 6 клас за изпитиа по Български език и литература след 7 клас
• Подготовка за ученици от 6 клас за изпита по Математика след 7 клас

Индивидуални уроци

Индивидуалните занимания са подходящи при затруднения с усвояването на учебния материал или за затвърждаване и надграждане на наученото в училище.

Кога и колко струва?

Всеки урок е с продължителност 90 мин. (2 учебни часа по 45 мин.)
Времето на провеждане се съобразява със заетостта на детето и центъра.
Цена за 1 урок от 90 мин. : 30 лева

Групови занимания

Груповите занимания са предназначени за ученици, които имат пропуски или неразбиране на учебния материал.
Предлагаме подготовка в група от минимум 3 до максимум 5 ученика

Кога и колко струва?

Всеки урок е с продължителност 90 мин. (2 учебни часа по 45 мин.)
Сформирането на групи е при заявен интерес от минимум 2 деца.
Времето и честотата на провеждане се уговарят при сформиране на групата.
Цена за 1 групов урок от 90 мин.: 80 лева общо за цялата група

за повече информация : 0884 277 575

To Top ↑