mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Студио „Споделена подкрепа“

Студио за психологическа помощ и поведенчески проблеми - за възрастова група 1 до 6 клас и техните родители

Студиото предлага индивидуални консултации и помощ за определяне и решаване на психоемоционални и поведенчески проблеми, психологигичен анализ, приложение на методики и тренинги за личностно усъвършенстване.

В какво вярваме

Децата имат вътрешен стремеж да изявят своята индивидуалност. НО НЕ ЗНАЯТ ПО КАКЪВ ПРИЕМЛИВ И ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ НАЧИН.
Индивидуалността им се проявява във всичко - те усвояват знанията по различни начини, всяко има свои уникални умствени способности и таланти, показват своята интелигентност по много и различни начини. Далеч не само чрез думи и цифри – като в училище.
Но и чрез музика, снимки, спортни или "практически" способности, социално и емоционално.
Училището не се интересува от детската индивидуалност и нейните прояви. То изисква от децата да са еднакви и те да се съобразяват.
Ние в ролята си на учители и родители трябва да знаем, разбираме и можем да се съобразим с всичко това.
Защото, когато, ние, възрастните не разбираме или не приемаме индивидуалността на детето, то е изправено пред непосилен и еднакво пагубен за него и околните избор – да се бори или да се откаже от правото си да я изяви.
И в двата случая то развива „проблемно“ поведение.
При нас, в Мястото, ние прилагаме техники, с които Ви помагаме да си изясните, разберете и подкрепите индивидуалността на детето си.
Това ще Ви направи информиран, разбиращ и приемащ родител.
Ще Ви осигурим спокойствието да дадете истинска свобода на детето си да изяви себе си безпроблемно.

За кого

За деца с изразена индивидуалност и поведение от 1 до 6 клас и техните родители, имащи нужда от подкрепа.

Кога и какво струва

Заедно с вас изясняваме проблема.
При необходимост правим индивидуално предложение за неговото преодоляване.
Времето на провеждане на заниманията е в удобно за вас време.
Цените на отделните услуги са упоменати по-горе.

To Top ↑