mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

В Мястото работим за децата

Работим в училищна и ваканционна форма на занималня за деца от 5+ години до 5 клас по метод разработен от нас самите. И в двете форми подготовката за училище е само основата. В добавка децата учат и за живота.

В Мястото децата научават английски, простичко казано по метода на „майчиния“ език, а по научному - по иновативния метод на “симулирано потапяне“.

На излизащите от Мястото наши възпитаници предлагаме стажове и други форми на продължаващо обучение.

Подпомагаме родителите с поведенчески консултации. Стартираме и училище за родители.

В голямата къща на Мястото децата, техните семейства и приятелите им заедно празнуват  рождени дни и други семейни поводи. Това е възможно заради близката до дома топла среда в Мястото.

Мястото предоставя среда за ученически и други традиционни празненства. Главно организирани от учители, деца и родители.

Имаме и свободна библиотека, както и творческа зона.

В Мястото живеем живота в неговото многообразие.

To Top ↑