mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

 • Заглавие на снимката

Телесно-кинестетична

Основни характеристики:

 • Сензорност – извеждане на информацията чрез телесно възприятие
 • Рефлективност - бърза и интуитивна реакция на физически стимули
 • Тактилност – показване на добре развити двигателни умения
 • Конкретност – изразяване на чувства и идеи чрез движения
 • Координираност – демонстриране на сръчност, бързина, гъвкавост, баланс и равновесие
 • Ориентираност към задачите – стремеж към учене чрез дейност

Хората със силно развита телесно-кинестична интелигентност:

 • Търсят взаимодействието с околната среда
 • Наслаждават се на практическите дейности
 • Могат да останат фокусирани върху практически задачи за продължителен период от време
 • Могат да демонстрират силна фина и / или груба двигателна способност
 • Търсят други хора, които са физически активни
 • Господари на принципа, като могат да манипулират различни материали демонстрирайки концепцията
 • Наслаждават се на групови игри и на задачите за активно учене

Професионални сфери на реализация:

 • Танцьор
 • Строител
 • Скулптор
 • Актьор
 • Спортист
 • Военен
 • Хирург

Развиване на този тип интелигентност чрез:

 • Предоставяне на достъп до практически занимания
 • Наличие на творческа драма в обучението
 • Творческо движение, мимика
 • Екскурзии
 • Включване на интерактивни игри в осмислянето на съдържанието
 • Готвене, градинарство и други дейности
 • Общуване с езика на тялото (сигнали с ръце)
 • Насърчаване на движението в ритъм и музика
 • Ангажиране на ръцете в научни експерименти
 • Използване на математически инструкции
 • Възможности за изграждане и демонтиране
 • Насърчаване на изграждането на физическо представяне на концепцията
 • Насърчаване на движението и физическата активност

 

To Top ↑