mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

 • Заглавие на снимката

Пространствено-визуална

Основни характеристики:

 • Пространствена информираност - решаване на проблеми чрез използване на пространствена ориентация
 • Непоследователно мислене - различни начини на мислене
 • Зрителна острота - оценка на информацията, въз основа на принципите на дизайна и естетиката
 • Въображение – търсят се възможностите, преди да се приложат във физическия свят
 • Малка двигателна координация - създаване, изграждане, организиране, декориране

Хората със силно развита пространствено-визуална интелигентност:

 • Търсят стимулация на очите
 • Отговарят на цвят, линия и форма
 • Могат да "виждат" идеите
 • Използват ментални образи за мнемонични устройства
 • Представят си възможности
 • Наслаждават се да изразяват себе си чрез изкуството
 • Оценяват симетрията и еднаквостта
 • Наслаждават се да пренареждат тяхната околна среда
 • Могат да манипулират триизмерни модели в съзнанието си
 • Разбират чрез търсене на концепцията в действието

Професионални сфери на реализация:

 • Архитект
 • Артист
 • Инженер
 • Дизайнер
 • Фотограф
 • Геолог
 • Шахматист

Развиване на този тип интелигентност чрез:

 • Осигуряване на визуално стимулираща среда
 • Скициране на планове, преди да започне работата
 • Мозъчна атака
 • Използване на карти на ума и други визуални организатори
 • Разказване на въображаеми истории
 • Живопис, колаж, визуални изкуства
 • Семантично картографиране
 • Упражнения с туристически изображения
 • Работа с манипулации
 • Използване на диаграмни абстрактни концепции
 • Предоставяне на визуални задачи при оценката на резултатите
 • Скициране
 • Използване на графични символи
To Top ↑