mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Натуралистична

Основни характеристики:

 • Природна ориентация- идентификация с живите организми и тяхната среда
 • Умения за ориентиране- намирането на общи черти между елементите
 • Категоризиране - идентифициране на категории по характеристика
 • Йерархично мислене - оценяване на текстове по значимост и връзка
 • Схематична памет - извеждане и припомняне на информация от атрибут, категория или йерархия

Хората със силно развита натуралистическа интелигентност:

 • Са силно организирани
 • Демонстрират съпричастност с природата
 • Откриват фините разлики в смисъла
 • Обичат да правят колекции от материали
 • Наслаждават се да сортират и организират материали
 • Налагат собственото си чувство за ред на новата информация
 • Отговарят на семантичните картографски дейности
 • Предпочитат диаграми, таблици и графики

Професионални сфери на реализация:

 • Биолог
 • Природозащитник
 • Градинар
 • Фермер
 • Миньор
 • Еколог
 • Лекар

Развиване на този тип интелигентност чрез:

 • Използване на графични организатори
 • Сортиране и групиране на атрибутни задачи
 • Мозъчна атака
 • Йерархия на диаграми
 • Семантично картографиране на идеи
 • Създаване на портфолио от някакъв труд
 • Осъществяване на връзка с природния свят
 • Моделиране на стратегии за намиране на общи характеристики, категории и йерархии в учебната програма

 

To Top ↑