mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Натуралистична

Основни характеристики:

  • Природна ориентация- идентификация с живите организми и тяхната среда
  • Умения за ориентиране- намирането на общи черти между елементите
  • Категоризиране - идентифициране на категории по характеристика
  • Йерархично мислене - оценяване на текстове по значимост и връзка
  • Схематична памет - извеждане и припомняне на информация от атрибут, категория или йерархия

Хората със силно развита натуралистическа интелигентност:

  • Са силно организирани
  • Демонстрират съпричастност с природата
  • Откриват фините разлики в смисъла
  • Обичат да правят колекции от материали
  • Наслаждават се да сортират и организират материали
  • Налагат собственото си чувство за ред на новата информация
  • Отговарят на семантичните картографски дейности
  • Предпочитат диаграми, таблици и графики

Професионални сфери на реализация:

  • Биолог
  • Природозащитник
  • Градинар
  • Фермер
  • Миньор
  • Еколог
  • Лекар

Развиване на този тип интелигентност чрез:

  • Използване на графични организатори
  • Сортиране и групиране на атрибутни задачи
  • Мозъчна атака
  • Йерархия на диаграми
  • Семантично картографиране на идеи
  • Създаване на портфолио от някакъв труд
  • Осъществяване на връзка с природния свят
  • Моделиране на стратегии за намиране на общи характеристики, категории и йерархии в учебната програма

 

To Top ↑