mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

 • Заглавие на снимката

Музикална

Основни характеристики:

 • Слухова ориентация - повишена слухова способност
 • Моделиране - търсене на всички видове модели, а не само в звука
 • Резонанс - идентификация с модели като израз на опит
 • Аудификация - музикално мислене вместо лингвистично

Хората със силно развита музикална интелигентност:

 • Търсят модели в новата информация
 • Намират модели в тяхната среда
 • Са особено привлечени от звучите
 • Отговарят на ритъма в езика
 • Наслаждават се когато преминават в ритъм
 • Лесно разбират термини и фрази на чужди езици
 • Използват моделирането за извеждане и припомняне на умения, идеи и концепции


Професионални сфери на реализация:

 • Музикант
 • Композитор
 • Певец
 • Учител по музика
 • Диригент
 • Диджей
 • Оратор

Развиване на този тип интелигентност чрез:

 • Работа с блокчета
 • Слушане на звуци в нечия среда
 • Преминаване в ритъм
 • Пеене, тананикане, свирене
 • Танцуване
 • Свързване на стари мелодии с понятия
 • Рисуване на визуални модели
 • Изучаване на чужд език
 • Идентифициране на римови схеми
 • Намирането на модели в поредица от числа
 • Слушане на симфонии
 • Дешифриране на код
 • Развиване на умение да се „чете” музиката

 

To Top ↑