mya100to@gmail.com

0884 09 60 50

Интелигентен съм, но как?

Всеки родител мечтае за успешната реализация на своите деца, както и всеки учител се стреми да предаде своя опит на учениците си, за да станат те самостоятелни, успешни и ненадминати в това, което правят.

Калифорнийският психолог и преподавател Томас Армстронг цитира историята за животните, които решили да правят училище, за да усвоят различни полезни умения - катерене, летене, тичане, плуване, копаене.

Не успели да се споразумеят кое от уменията е най-важно за тяхното съществуване и решили, че всички животни ще учат всичко по една и съща програма.

Какво станало?

Заекът – шампион по бягане, за малко не се удавил в часа по плуване. Дългоушко толкова се изплашил, че никога след това не могъл да тича пак бързо.

Орелът – фантастичен като летец, в часа по копаене изобщо не могъл да направи тунел и се наложило да взема допълнителни уроци. Те му отнели много време, изнервили го и травмирали до такава степен, че той забравил да лети.

Същото се случило и с останалите животни - в общата програма те не могли да изявят своите уникални таланти.

По подобен начин е устроена образователната система днес. Тя е масова и такива са й възможностите.

Хората усвояват знанията по различни начини. Всеки има свои уникални умствени способности и таланти. И ние в ролята си на учители и родители трябва да се съобразим с това.

Теорията за множеството интелигентности на Хауърд Гарднър - професор по когнитивно развитие и педагогика в Харвардския университет - оспорва тезата, че човешката интелигентност може да бъде измерена с един показател като коефициент на интелигентност (IQ).

Според нея всеки индивид се развива паралелно, но с различна скорост, в многото различни сфери на интелигентност, дефинирани от него :

Вербално-лингвистична интелигентност - свързана е с говоримия и писмен език. Хора с висока лингвистична интелигентност обикновено са добри в четенето, писането и разказването на истории. Възприемат по-лесно като четат, си водят записки, слушат лекции, участват в дискусии и дебати. Чуждите езици им се удават по-лесно. (виж тук)

Логическо-математическа интелигентност – свързана е с логика, абстракции, обосновки и числа. Обикновено хора с развита такава интелигентност са добри в математиката, шаха, програмирането и други логически или изчислителни дейности. Това е сферата в теорията на Гарднър, която най-много се доближава до IQ. (виж тук)

Музикална интелигентност - тази област е свързана с чувствителността към звуци, ритъм, тонове и музика. Съответно хората с развита музикална интелигентност са добри в пеенето, свиренето и композирането. (виж тук)

Телесно-кинестетична интелигентност - основните елементи на този вид интелигентност е контрол над движенията на тялото и умението да се борави с предмети. Към това Гарднер добавя усещане за време и умението да се обучава тялото на рефлекси. Такъв тип хора учат най-лесно чрез използване на движения. Според Гарднър виртуални симулации не могат да пресъздадат необходимото физическо научаване. (виж тук)

Пространствено-визуална интелигентност - Тази област е свързана с пространствено мислене. Необходимо е на дизайнери и архитекти. (виж тук)

Интерперсонална интелигентност - свързана е с взаимоотношенията с другите. Според теорията такива хора обикновено са екстровертни и са чувствителни към чуждите настроения и чувства. Те са добри и в работата в екип. За тях е типично да учат в групи и да ценят дискусии и дебати. Подходящи кариери са продажби, политика, управители, учители или социални работници. (виж тук)

Интраперсонална интелигентност - свързана е с умението на хората да се вглеждат в себе си. Такива хора са изразено интровертни и познават добре силните и слабите си страни. Често те предпочитат да работят сами. (виж тук)

Натуралистична интелигентност – способността на хората да разбират природата и да долавят закономерности; да се ориентират сред много живи организми, също така са чувствителни и внимателни, интересуват се от определени характеристики на обкръжаващия ги свят. (виж тук)

Екзистенциална интелигентност – Способността и склонността да се формулират въпроси за живота, смъртта и други екзистенциални теми. (виж тук)

Съвременното училище се интересува и стреми да развива предимно първите две интелигентности (вербално-лингвистичната и логическо-математическата).

За да разгърнат и изявят различните си таланти, децата и младежите имат нужда от разбиране и подкрепа. И от активна помощ – от нас, техните родители и учители.

Ние от Мястото вярваме в това, че всяко дете има правото да разгърне собствената си интелигентност и индивидуалност и когато намери в какво да я оползотвори, то ще намери своето място в живота. И ще се чувства удовлетворено.

Затова създадохме Мястото – среда, където всеки да открие себе си!

Вижте повече

To Top ↑